IMPRESSZUM ÉS JOGI NYILATKOZAT

Cégnév: Szalay & Kardos Ingatlan  Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Ógabona tér 18.
Email: sopron@ballaingatlan.hu         szalaykardos@gmail.com
Cégjegyzékszám: 0809027486,   

KSH törzsszáma : 253709226831208

Adószám: 25370922208

Tárhelyszolgáltató:

DotRoll Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232

Fax: +36 – 1 – 432 – 3231

E-mail: support@dotroll.com

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt.

11713005-20406563

IBAN kód: HU 06-11713005-20406563-00000000

SWIFT kód: OTPV-HU-HB

Adószám: 13962982-2-42

Közösségi adószám: HU 13962982

Minden jog fenntartva.

Jogi nyilatkozat

Az Ön által látogatott honlap (a továbbiakban: weboldal) fenntartója és üzemeltetője a Szalay & Kardos Ingatlan Kft.
A vállalkozó ,Szalay & Kardos Ingatlan  Kft. ezúton tájékoztatja a www.soproningatlanok.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése során alkalmazott elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Vállalkozó kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Vállalkozó nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy részére a Vállalkozó a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
  A Látogató által megadott adatok köre: név (nem kötelezően), felhasználási név, jelszó, e-mail cím, adott esetben (pl. ingatlan keresés, eladás során) telefonszám, ingatlan eladásához kapcsolódóan ingatlan címe, adatai, paraméterei, ingatlan képe.
 2. A vállalkozó az internetes kapcsolat fenntartásával együtt a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Látogató az internet böngészésére használt szoftver Eszközök / Beállítások / Adatvédelem menüpontjában megtilthatja a fenti cookie-k használatát, azonban ezzel tudomásul veszi, és elfogadja, hogy így nem tudja majd igénybe venni a soproningatlanok.huweboldal valamennyi szolgáltatását. A vállalkozó ezen, statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

  A Látogató a cookie-k elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok személyazonosításra alkalmatlan információi alapján a vállalkozó az érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat jelenítsen meg külső szolgáltatók internetes reklámfelületein. Ehhez a vállalkozóa Google Analytics rendszerét veszi igénybe. A Látogatónak lehetősége van arra, hogy a Google Analytics rendszerében letiltsa az ilyen jellegű, érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a http://www.google.com/settings/ads címen, „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.

   

 3. A vállalkozó az adatkezelési gyakorlatának kialakítása során figyelembe veszi, és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

   

 4. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a vállalkozó abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.
 5. A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a vállalkozó által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor kérheti azok kijavítását, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi –  törlését.

  A Látogató erre vonatkozó megkereséseit írásban, a vállalkozó hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A vállalkozó a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban ad tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedéseket.

  A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

   

 6. Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. az info@ballaingatlan.huemail-címről,vagy a vállakozó Szalay & Kardos Ingatlan Kft. a sopron@ballaingatlan.hu illetve info@soproningatlanok.hu  küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését.

   

 7. A vállalkozó minden szükséges biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Fővállalkozó Balla és Balla Kft. a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

   

 8. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a vállalkozó felelősséget nem vállal.

   

 9. A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

  Vállalkozó Szalay & Kardos Ingatlan Kft.
  Cím: 9400 Sopron, Ógabona tér 18. : 06703230085

E-mail: info@soproningatlanok.hu     

FacebookYoutube